top of page

Kuudesluokkalaiset vaikuttajamarkkinoinnista NYT Yrityskylässä: “Sain uuden unelma-ammatin”

Yrittäjyys kiinnostaa yhä enemmän lapsia ja nuoria. NYT Yrityskylä -projekti vahvistaa nuorten intoa myös vaikuttajamarkkinointia kohtaan.


NYT Yrityskylä -projektin on onnistunut vahvistaa lasten ja nuorten talousosaamista, yrittäjyysintoa sekä valmiuksia työelämään. NYTin Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille konkreettisen työelämäkokemuksen. 


Content Corner on mukana projektissa kolme vuotta, joista ensimmäinen on nyt takana. Content Corner tarjoaa Yrityskylässä työelämän esimerkin erityisesti luovista aloista ja yrittäjyydestä kiinnostuneille koululaisille. 


Nuorten NYT:n tavoitteena on myös, että jokainen lapsi ja nuori löytää paikkansa yhteiskunnassa. NYT nuorten tulevaisuusraportin mukaan nuoret ovat huolissaan työelämästä, mutta kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kasvussa. 


Taloustutkimuksen vuonna 2024 toteuttaman tutkimuksen mukaan erityisesti nuoret naiset pelkäävät, etteivät tule ansaitsemaan tarpeeksi. Tutkimuksessa selvisi myös, että nuoret miehet kokevat vahvemmin vetoa yrittäjyyteen, tytöt taas haluavat poikia enemmän tehdä tulevaisuudessa arvojensa mukaista työtä. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on yhteydessä positiiviseen asennoitumiseen työelämää kohtaan. Tutkimukseen osallistui 4956 vastaajaa. 


Content Cornerin toimitusjohtaja Jessica Rantala kokee lasten ja nuorten kasvavan kiinnostuksen yrittäjyyttä kohtaan positiiviseksi kehityssuunnaksi.

Yrittäjyyden suosion kasvu 32 prosentista 45 prosenttiin neljässä vuodessa on merkittävä ja uskon, että lapset ja nuoret kokevat voivansa vaikuttaa omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuteen erityisesti yrittäjyyden avulla. NYT Yrityskylä oppimisympäristössä Content Corner kannustaa lapsia yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja uskon, että juuri tämänkaltaiset ympäristöt kannustavat myös naisia kiinnostumaan yrittäjyydestä, kun he saavat kokeilla erilaista yrittäjyyttä ja näkevät myös naisia yrittäjyyden roolimalleina, Rantala uskoo.

“Hyvä yhteishenki”


Yrityskylään ja työelämään tutustuminen aloitetaan Yrityskylässä pelillistetyssä applikaatiossa, jossa koululaiset hakevat haluamaansa työpaikkaa. Työn saamista seuraa vierailu Yrityskylässä, jossa koululaisille on suunniteltu työpäivä. Content Cornerin luomaa työpäivää ohjataan videoilla sosiaalisesta mediasta tuttujen vaikuttajien voimin suomeksi tai ruotsiksi. Vaikuttajan urasta kiinnostunut lapsi pääsee esimerkiksi luomaan itse mainossisältöä, palaveeraamaan yhteistyökumppaneiden kanssa sekä raportoimaan laskutuksesta ja muista yrittäjyyteen kuuluvista asioista työpäivän aikana. 


Content Cornerin luoma työpäivä on saanut kiitosta lapsilta. He kokivat vaikuttamarkkinointiin liittyvät työtehtävät hauskoiksi ja mieleenpainuviksi.

Ihanat työtehtävät ja sain uuden unelma-ammatin, kommentoi yksi Content Cornerin työpäivään osallistunut koululainen.
Hyvä yhteishenki jäi erityisesti mieleen. Lisäksi työpisteet olivat kivoja, kuvaili toinen osallistuja.

Yrityskylässä lapset pääsevät kokeilemaan yrittäjyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttamista #STOPkiusaaminen-kampanjan muodossa osana Content Cornerin vaikuttajan ammattia.

Uskon, että se kasvattaa uskoa omaan tekemiseen ja omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Lapsilta saadut palautteet Yrityskylästä ovat ilahduttaneet kovastikin. Erityisesti lapsen antama palaute kiusaamisen vastaisesta kampanjasta on jäänyt minulla mieleen. Palautteessa lapsi kannusti jatkamaan kiusaamista vastaista työtä. Se tuntui erityisen merkitykselliseltä, Jessica Rantala sanoo. 

Yrityskylässä vierailleista kuudesluokkalaisista 82 prosenttia koki osaavansa toimia harjoitusten jälkeen työhaastattelussa. 85 prosenttia koki saaneensa rohkeutta asioiden hoitamiseen oma-aloitteisesti.


Eniten kuudesluokkalaisia innostaneita työelämäkokemuksia olivat palkan saaminen, erilaiset työtehtävät, aidossa yrityksessä työskentely ja yhteistyö työkavereiden kanssa. Itsearvioinnissa nousi esiin, että suurin osa Yrityskylässä vierailleista kuudeluokkalaisista ymmärsi, miksi rahaa kannattaa säästää ja kuinka omaa rahankäyttöään voisi suunnitella.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page