top of page

Vaikuttajat kannustavat koululaisia luomaan unelmiensa uran NYTin Yrityskylässä

Vaikuttajamarkkinointitoimisto Content Corner aloittaa tänä syksynä yhteistyön NYT Yrityskylä Espoon kanssa. Kolmivuotinen projekti on tilaisuus vaikuttaa koululaisten urahaaveisiin ja kannustaa yrittäjyyteen. Samalla yhteistyö osoittaa, että vaikuttaminen nähdään ammattina siinä missä perinteisemmiksikin luokiteltavat työt.

Kolme naista nauraa ja tekee töitä Content Cornerin pisteessä Espoon Yrityskylässä

NYTin Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille konkreettisen työelämäkokemuksen. Content Corner tarjoaa työelämän esimerkin erityisesti luovista aloista ja yrittäjyydestä kiinnostuneille koululaisille.


Kasvava vaikuttaja-ala kiinnostaa nuoria nyt ja tulevaisuudessa

Vaikuttajatoimiston pyytäminen mukaan Yrityskylään kertoo siitä, että työelämä on jatkuvasti muuttuvaa ja että vaikuttajana toimiminen nähdään sekä tärkeänä että koululaisia kiinnostavana urapolkuna.


"Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä alan eteen. Yrityskyläyhteistyö konkretisoi, että alaa pidetään tärkeänä ja potentiaalisena uravaihtoehtona nyt ja tulevaisuudessa", kertoo Jessica Rantala, Content Cornerin toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

"Meille vaikuttajille tämä on valtava juttu ja osoitus, että nuorilla on kiinnostusta alaa kohtaan. On erityisen palkitsevaa toimia työelämäesimerkkinä, koska ala on kohdannut myös paljon vähättelyä ja kritiikkiä", täydentää Sara Ticklenä tunnettu Sara Vanninen, Content Cornerin perustajaosakas ja sosiaalisen median vaikuttaja.

Vaikka vaikuttajat joutuvat edelleen perustelemaan uraansa, ei ammatti ole lapsille ja nuorille kummallisempi vaihtoehto kuin myyjän, toimittajan tai kauppiaan ura. Koululaiset ovat kasvaneet ympäristössä, jossa vaikuttajana ja yrittäjänä toimiminen nähdään tavallisena osana työelämää.


"Projekti on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska voimme konkreettisesti avartaa nuorten käsitystä työelämästä. Muistutamme, että jokainen voi luoda oman ammattinsa ja rohkaisemme toteuttamaan omia urahaaveita, vaikka ne eivät sopisi perinteiseen käsitykseen työelämästä", Vanninen jatkaa.


Content Cornerin perustajaosakkaat poseeraavat Yrityskylä-pisteen edessä.
Jessica, Roosa ja Sara vierailivat Espoon Yrityskylässä.

Vaikuttavaa vaikuttamista nuorten elämään ja yhteiskuntaan

Käytännössä tutustuminen työelämään tapahtuu sekä applikaatiossa että konkreettisena työpäivänä Yrityskylässä. Yrityskylään ja työelämään tutustuminen aloitetaan pelillistetyssä applikaatiossa, jossa koululaiset hakevat haluamaansa työpaikkaa. Työn saamista seuraa vierailu Yrityskylässä, jossa koululaisille on suunniteltu työpäivä.

Content Cornerin luomaa työpäivää ohjataan videoilla sosiaalisesta mediasta tuttujen vaikuttajien voimin suomeksi tai ruotsiksi. Vaikuttajan urasta kiinnostunut lapsi pääsee esimerkiksi luomaan itse mainossisältöä, palaveeraamaan yhteistyökumppaneiden kanssa sekä raportoimaan laskutuksesta ja muista yrittäjyyteen kuuluvista asioista työpäivän aikana.

"Oma oponi sanoi minulle aikoinaan, että ehkä sinun alaasi ei ole vielä olemassa. Loin sen sitten itse. Tällaista ajattelutapaa haluan kylvää myös Yrityskylässä vieraileville koululaisille. On tärkeää, että perinteisten alojen lisäksi nuorille esitellään kattavasti muitakin uramahdollisuuksia - se voi olla avain innostukseen koulua ja työelämää kohtaan", kertoo videoita koululaisille kuvannut Roosa Rahkonen, sosiaalisen median vaikuttaja ja Content Cornerin perustajaosakas.

Ipad ja Yrityskylä-sovellus, jossa näkyy lasten työpäivän kulkua.

Omat arvot uran ohjaajana


Yrityskylä Espoossa vierailee tuhansia koululaisia lukuvuosittain. Alusta asti oli selvää, että Content Corner haluaa vaikuttaa laajemminkin yhteiskuntaan työelämän esittelyn ohessa. Siksi vierailun aikana tehtävät työt konkretisoituvat #STOPkiusaaminen-kampanjan ympärille.


"Me toivomme, että urainspiraation lisäksi mieleen jää kampanjan teema. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä ja tärkeä muistutus jokaiselle koululaiselle. Yrityskylän kautta tavoitamme valtavan määrän nuoria ja pääsemme näyttämään, mitä vaikuttajan ura voi parhaimmillaan olla - aitoa yhteiskunnallista vaikuttamista", kuvailee Vanninen.

"Koen vaikuttajan työn merkitykselliseksi, koska voin oikeasti muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Näen somessa, että myös monet nuoret haluavat saada aikaan muutosta. Tässä työssä sitä voi tehdä kirjaimellisesti, ja haluamme tuoda sen esiin. Toivonkin, että voimme ennen kaikkea herättää koululaisia miettimään omia arvojaan. On paljon ammatteja, joita voi toteuttaa arvojaan kunnioittaen", Rahkonen sanoo.

Kaksi naista katsovat tablettia.


Lisätietoa

Jessica Rantala, Content Cornerin toimitusjohtaja

+358 50 426 5462 / jessica@contentcorner.fi

Content Corner on Suomen ensimmäinen vaikuttajien itsensä perustama vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut luova toimisto. Content Corner on perustettu vuonna 2021 ja toiminnassa on mukana toistakymmentä Suomen vaikuttajaverkoston osaajaa. www.contentcorner.fi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatio on perustettu vuonna 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa. NYT edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page