top of page

Miten tavoittaa valveutunut sukupolvi Z, joka ei enää jämähdäkään suosikkituotteisiinsa ja jonka ykkössome ei olekaan enää Instagram? Sitä pohtivat parhaillaan kuumeisesti markkinoinnin ammattilaiset. Content Cornerin asiakkuusjohtaja Monica Rannikko tietää, millaiset sisällöt puhuttelevat parikymppisiä Gen Z -sukupolveen kuuluvia parhaiten.

Muotokuva Content Cornerin asiakkuusjohtajasta, Monica Rannikosta.
Monica Rannikko, Asiakkuusjohtaja

Lähivuosien suurin muutos markkinoinnin maailmassa on ollut vaikuttajamarkkinoinnin räjähdysmäinen kasvu.

"Vaikuttajamarkkinointia budjetoidaan vuosi vuodelta lisää, sillä se on tunnetusti tehokas tapa tavoittaa tietty kohderyhmä", sanoo Content Cornerin asiakkuusjohtaja Monica Rannikko.

Ammattilaisen on oltava alati perillä siitä, kuinka ja mistä tavoittaa nuoret sosiaalisen median käyttäjät, jotka ovat somessa kasvava enemmistö. Siinä missä suuret ikäluokat eli niin sanotut boomerit viettävät aikaansa Facebookissa sekä television ja radion ääressä, kolmekymppiset milleniaalit selaavat Instagramia ja parikymppisten Gen Z -sukupolvi vaikuttuu TikTokissa.


Nainen puhuu lankapuhelimeen ja puhaltaa purukumipalloa.
"Gen Z -sukupolvelle ei perinteinen media uppoa. Uusi sukupolvi ei katso televisiota tai kuuntele radiota ja kaikki suuret mainos- ja mediatoimistojen tuottamat mainokset ohitetaan, jos se vain on mahdollista".

Mainostajan näkökulmasta eri ikäluokilla on kuitenkin muitakin eroja kuin suosikit sosiaalisen median kanavista.

"Ympärillä muuttuva yhteiskunta vahvistaa nuorten halukkuutta olla tietoisempia politiikasta, ympäristöstä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Nuoret uskaltavat tehdä asioita eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet", Rannikko sanoo.
Nainen makaa sohvalla jalat nostettuna selkänojalle. Tietokone on sohvalla.

Vaikuttajan näköistä sisältöä

Monica Rannikon mukaan somen käyttäjät kärsivät mainosähkystä koronavuosien aikana, ja siksi juuri nyt arvostetaan laadukkaasti toteutettuja Instagram-kampanjoita. Myös brand matchin, eli brändille täydellisesti sopivan vaikuttajan löytäminen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Rannikko uskoo, että tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnissa nähdään yhä enemmän brändimielikuvaa vahvistavia kampanjoita.

Sosiaalisista medioista TikTok kasvaa koko ajan, ja siellä mainostamiseen satsataan jatkuvasti enemmän.

"TikTok alustana on rento eivätkä taktiset viestit toimi siellä niin hyvin. Mainoksella on paremmat mahdollisuudet menestyä orgaanisen sisällön keskellä, kun vaikuttajille annetaan mahdollisuus tehdä omannäköistä sisältöä", Rannikko korostaa.

Hän kehottaa yrityksiä ostamaan vaikuttajilta mainosoikeudet, jotta mainos nousee TikTokin etusivulle muun sisällön rinnalle eikä sitä ohiteta niin helposti.

"Mainoksessa esiintyvää tuttua vaikuttajaa jäädään katsomaan".

Rannikko tietää Z-sukupolven rakastavan ilmiöitä ja niissä mukana olemista. Suuren yleisön tavoittavat kampanjat ovat toimivimpia, sillä niistä alkaa pöhinä. Nuoret puhuvat keskenään hypetetyistä tuotteista ja levittävät sanaa TikTokissa. Nuoret eivät enää jämähdä suosikkituotteisiin suurten ikäluokkien tapaan, vaan haluavat kokeilla aina vain uutta.

Video on muutenkin tulevaisuuden sosiaalisen median tärkein muoto, uskoo Rannikko.

"Halutaan yhä enemmän henkilökohtaisia, samaistuttavia tarinoita. Myös tarkan aihealueen niche-vaikuttajat yleistyvät tulevaisuudessa", hän ennustaa.
"Uskon myös, että Twitch nousee suuremmaksi alustaksi tulevina vuosina. Siellä yritykset tavoittaisivat paremmin myös miehet, joita on melkein 80 prosenttia kaikista käyttäjistä".
Lankapuhelin on oranssissa laukussa.

Näin tavoitat Gen Z -sukupolven

1. Ole siellä missä Gen Z -sukupolvi on - eli TikTokissa. Ole valppaana ja tutki myös uusia alustoja, kuten Twitch.

2. Älä luo turhan tarkkoja raameja vaikuttajamarkkinoinnille, anna vapaat kädet. Gen Z -vaikuttajat tietävät, millainen lähestymistapa vetoaa omiin seuraajiin.

3. Harkitse mainosoikeuksien ostamista vaikuttajalta. Näin sisällöt saavat laajemmin näkyvyyttä, pienemmälläkin budjetilla.

4. Satsaa sopivan brand matchin löytämiseen. Vaikuttajamarkkinointitoimiston ammattilaiset tuntevat vaikuttajat parhaiten.

5. Mieti, kuinka mainostettavan tuotteen tai palvelun ympärille onnistuisi kehittää todellinen ilmiö.157 katselukertaa0 kommenttia

Vaikuttajamarkkinointitoimisto Content Corner aloittaa tänä syksynä yhteistyön NYT Yrityskylä Espoon kanssa. Kolmivuotinen projekti on tilaisuus vaikuttaa koululaisten urahaaveisiin ja kannustaa yrittäjyyteen. Samalla yhteistyö osoittaa, että vaikuttaminen nähdään ammattina siinä missä perinteisemmiksikin luokiteltavat työt.

Kolme naista nauraa ja tekee töitä Content Cornerin pisteessä Espoon Yrityskylässä

NYTin Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille konkreettisen työelämäkokemuksen. Content Corner tarjoaa työelämän esimerkin erityisesti luovista aloista ja yrittäjyydestä kiinnostuneille koululaisille.


Kasvava vaikuttaja-ala kiinnostaa nuoria nyt ja tulevaisuudessa

Vaikuttajatoimiston pyytäminen mukaan Yrityskylään kertoo siitä, että työelämä on jatkuvasti muuttuvaa ja että vaikuttajana toimiminen nähdään sekä tärkeänä että koululaisia kiinnostavana urapolkuna.


"Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä alan eteen. Yrityskyläyhteistyö konkretisoi, että alaa pidetään tärkeänä ja potentiaalisena uravaihtoehtona nyt ja tulevaisuudessa", kertoo Jessica Rantala, Content Cornerin toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

"Meille vaikuttajille tämä on valtava juttu ja osoitus, että nuorilla on kiinnostusta alaa kohtaan. On erityisen palkitsevaa toimia työelämäesimerkkinä, koska ala on kohdannut myös paljon vähättelyä ja kritiikkiä", täydentää Sara Ticklenä tunnettu Sara Vanninen, Content Cornerin perustajaosakas ja sosiaalisen median vaikuttaja.

Vaikka vaikuttajat joutuvat edelleen perustelemaan uraansa, ei ammatti ole lapsille ja nuorille kummallisempi vaihtoehto kuin myyjän, toimittajan tai kauppiaan ura. Koululaiset ovat kasvaneet ympäristössä, jossa vaikuttajana ja yrittäjänä toimiminen nähdään tavallisena osana työelämää.


"Projekti on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska voimme konkreettisesti avartaa nuorten käsitystä työelämästä. Muistutamme, että jokainen voi luoda oman ammattinsa ja rohkaisemme toteuttamaan omia urahaaveita, vaikka ne eivät sopisi perinteiseen käsitykseen työelämästä", Vanninen jatkaa.


Content Cornerin perustajaosakkaat poseeraavat Yrityskylä-pisteen edessä.
Jessica, Roosa ja Sara vierailivat Espoon Yrityskylässä.

Vaikuttavaa vaikuttamista nuorten elämään ja yhteiskuntaan

Käytännössä tutustuminen työelämään tapahtuu sekä applikaatiossa että konkreettisena työpäivänä Yrityskylässä. Yrityskylään ja työelämään tutustuminen aloitetaan pelillistetyssä applikaatiossa, jossa koululaiset hakevat haluamaansa työpaikkaa. Työn saamista seuraa vierailu Yrityskylässä, jossa koululaisille on suunniteltu työpäivä.

Content Cornerin luomaa työpäivää ohjataan videoilla sosiaalisesta mediasta tuttujen vaikuttajien voimin suomeksi tai ruotsiksi. Vaikuttajan urasta kiinnostunut lapsi pääsee esimerkiksi luomaan itse mainossisältöä, palaveeraamaan yhteistyökumppaneiden kanssa sekä raportoimaan laskutuksesta ja muista yrittäjyyteen kuuluvista asioista työpäivän aikana.

"Oma oponi sanoi minulle aikoinaan, että ehkä sinun alaasi ei ole vielä olemassa. Loin sen sitten itse. Tällaista ajattelutapaa haluan kylvää myös Yrityskylässä vieraileville koululaisille. On tärkeää, että perinteisten alojen lisäksi nuorille esitellään kattavasti muitakin uramahdollisuuksia - se voi olla avain innostukseen koulua ja työelämää kohtaan", kertoo videoita koululaisille kuvannut Roosa Rahkonen, sosiaalisen median vaikuttaja ja Content Cornerin perustajaosakas.

Ipad ja Yrityskylä-sovellus, jossa näkyy lasten työpäivän kulkua.

Omat arvot uran ohjaajana


Yrityskylä Espoossa vierailee tuhansia koululaisia lukuvuosittain. Alusta asti oli selvää, että Content Corner haluaa vaikuttaa laajemminkin yhteiskuntaan työelämän esittelyn ohessa. Siksi vierailun aikana tehtävät työt konkretisoituvat #STOPkiusaaminen-kampanjan ympärille.


"Me toivomme, että urainspiraation lisäksi mieleen jää kampanjan teema. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä ja tärkeä muistutus jokaiselle koululaiselle. Yrityskylän kautta tavoitamme valtavan määrän nuoria ja pääsemme näyttämään, mitä vaikuttajan ura voi parhaimmillaan olla - aitoa yhteiskunnallista vaikuttamista", kuvailee Vanninen.

"Koen vaikuttajan työn merkitykselliseksi, koska voin oikeasti muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Näen somessa, että myös monet nuoret haluavat saada aikaan muutosta. Tässä työssä sitä voi tehdä kirjaimellisesti, ja haluamme tuoda sen esiin. Toivonkin, että voimme ennen kaikkea herättää koululaisia miettimään omia arvojaan. On paljon ammatteja, joita voi toteuttaa arvojaan kunnioittaen", Rahkonen sanoo.

Kaksi naista katsovat tablettia.


Lisätietoa

Jessica Rantala, Content Cornerin toimitusjohtaja

+358 50 426 5462 / jessica@contentcorner.fi

Content Corner on Suomen ensimmäinen vaikuttajien itsensä perustama vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut luova toimisto. Content Corner on perustettu vuonna 2021 ja toiminnassa on mukana toistakymmentä Suomen vaikuttajaverkoston osaajaa. www.contentcorner.fi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatio on perustettu vuonna 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa. NYT edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja.

164 katselukertaa0 kommenttia

Vaikuttajamarkkinointiin käytettiin jälleen entistä enemmän euroja, peräti 52,5 miljoonaa. Content Cornerin Jessica Rantalan mukaan ala jatkaa nousukiitoaan tulevaisuudessakin.


Vaikuttajamarkkinoinnin määrä Suomessa on jälleen kasvanut, selviää IAB Finlandin ja vaikuttajatoimistojen yhteisestä selvityksestä. Sen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2022 oli 52,5 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi vuoteen 2021 verrattuna noin 19 prosenttia.

Arvio perustuu osin vaikuttajatoimistoilta ja vaikuttajilta kerättyihin tietoihin sekä alan toimijoiden arvioihin. Aiempina vuosina arvio käsitti vain vaikuttajan omissa kanavissa tehdyn yhteistyön euromääräisen arvon. Uusimpaan arvioon lisättiin myös muut elementit kuten tapahtumat, sponsorointi ja mainospaikat vaikuttajien omien kanavien yhteydessä.

Content Cornerin toimitusjohtaja Jessica Rantala kertoo, että kasvua osattiin odottaa. Hän on tyytyväinen, että yhä useampi yritys tiedostaa vaikuttajamarkkinoinnin kiistattomat hyödyt.

Vaikuttajamarkkinointi on tullut tärkeäksi osaksi yritysten markkintointistrategioita. Sen tiedetään olevan tehokas tapa tavoittaa toivottua kohderyhmää. Vaikuttajia ja heidän suosituksiaan ja kokemuksiaan arvostetaan.

Rantala muistuttaa, että vaikuttajamarkkinointi on erinomainen tapa kasvattaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta.

Vaikuttajien avulla voi vahvistaa yrityksen sanomaa sekä luoda aidomman ja syvemmän mielikuvan brändistä.

Hän uskoo vaikuttajamarkkinoinnin kasvuun jatkossakin.

Suuri osa yrityksistä vasta tutustuu vaikuttajamarkkinointiin ja heräilee sen hyötyihin edelläkävijöitä myöhemmin, Rantala ennustaa.


52 katselukertaa0 kommenttia
bottom of page